Het IRIS Palliatief Zorgdossier, de software van het IRIS Platform, bestaat uit twee luiken: een online patiëntendossier en een wachtdienstregeling. Het patiëntendossier kan ook gebruikt worden zonder wachtdienstmodule.

In de software kunnen de dossiers van de patiënten teruggevonden worden, onderverdeeld in ‘terminale palliatieve zorg’ en ‘vroegtijdige palliatieve zorg’.

Het online dossier bevat alle relevante patiëntinformatie, zowel medisch als psychosociaal. Dit faciliteert voor de arts van palliatieve wacht 24 uur per dag en 7 dagen per week het leveren van kwalitatieve zorg. Via een dagboek (journaling) is eenvoudige communicatie mogelijk tussen de (thuis)verpleging, de palliatieve equipe, de behandelende arts, de wachtarts en de andere betrokken hulpverleners. Belangrijke meldingen worden automatisch via e-mail verzonden naar de rechtstreeks betrokken partijen.

De rubriek ‘actuele behandeling’ is onderverdeeld in ‘pijnmedicatie’ en ‘andere behandeling’. Pijnmedicatie bestrijkt het gamma van paracetamol tot een pijnpomp. Hier is ook een aanklikbaar icoon toegevoegd naar de omrekentabel voor opioïden. De rubriek ‘medische gegevens’ is onderverdeeld in hoofddiagnose/probleem, wat automatisch bovenaan het dossier verschijnt. Verder is er ruimte voorzien voor nevendiagnosen, prognose, de DNR-code (Do Not Reanimate-code). De DNR-codes 0, 1, 2 of 3 kunnen aangevinkt worden (hier staat de uitleg per code bij) en er kunnen specifieke DNR-instructies worden toegevoegd. Deze zijn uitgerust met het automatisch aanvullen van frequent voorkomende instructies (zoals geen hospitalisatie meer, geen antibiotica, …), zodat de arts zo weinig mogelijk manueel moet invoeren en zodat de uniformiteit bevorderd wordt. Verder kan de PPS-score (Palliative Performance Scale) aangevuld worden. Deze schaal is vlot raadpleegbaar via een toegevoegde link.

De rubriek ‘aandachtspunten’ is onderverdeeld volgens de 4 dimensies van palliatieve zorg: lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel. In de rubriek ‘mantelzorger’ kan belangrijke informatie in verband met de mantelzorg genoteerd worden voor de arts van wacht en de betrokken zorgverleners.

De rubriek ‘verpleegkundige aandachtspunten en standing orders’ bevat informatie die de huisarts aan de verpleegploeg wil doorgeven. Zo kan de huisarts als standing order bijvoorbeeld noteren: ‘morfine 5mg subcutaan bij pijn’. Deze handeling mag de verpleegkundige dan autonoom uitvoeren zonder op voorhand een arts te raadplegen. Er wordt van uitgegaan dat geactualiseerde standing-orders bijdragen aan een verminderde druk om de wachtarts op te roepen. Onderzoek over deze voorafname maakt geen deel uit van dit project.

In de rubriek ‘wilsverklaring’ kan genoteerd worden welke wilsverklaringen er gedocumenteerd zijn (zoals de negatieve wilsverklaring en de wilsverklaring euthanasie volgens het LevensEinde InformatieForum (LEIF) en wie de vertegenwoordiger is. Al deze documenten kunnen geüpload en beveiligd opgeslagen worden.

In de rubriek ‘chronische medicatie’ wordt de chronische medicatie van de patiënt genoteerd. Op heden kan dit, wat betreft het elektronisch medisch dossier Health One, automatisch gebeuren.

Het dossier wordt afgesloten door de dagboeken: één dagboek tussen huisarts, verpleegploeg en andere betrokken zorgverleners (‘Verpleeg- en geneeskundige observaties’) en een tweede tussen de palliatieve equipe en de zorgverleners.

In het dagboek tussen de (thuis)verpleging en de huisarts kunnen observaties genoteerd worden. De nota’s van verpleegkundigen en huisartsen hebben elk een andere kleur, wat het overzicht helder maakt. De verpleging kan observaties uit hun eigen dossier kopiëren en overnemen naar het IRIS-dagboek. Wanneer de verpleging iets noteert in het dagboek krijgt de behandelende arts hier automatisch een e-mail van. Zo blijft deze continu op de hoogte en kan hij anticiperen. Wanneer de huisarts op huisbezoek is geweest en een notitie maakt in het dagboek, of reageert op een notitie van de verpleging, krijgt de verpleging hier automatisch een e-mail van.

Verpleegkundigen van PHA maken bij iedere nieuwe patiënt waarvoor zij gecontacteerd worden een uitgebreid verslag. Zij kunnen dit verslag uploaden in het IRIS PZ zodat het ter inzage is voor de betrokken hulpverleners. N.a.v. een huisbezoek of telefonisch contact kunnen zij een dagboekmelding plaatsen, waarna de behandelende arts een melding krijgt via e-mail.

Onderaan het dossier verschijnt automatisch door wie het dossier is aangemaakt en het laatst werd aangevuld. Wekelijks wordt een e-mail verzonden naar alle deelnemende artsen van het wachtsysteem met een overzicht van de dossiers. De artsen die een lopend dossier hebben in het IRIS PZ krijgen wekelijks een gepersonaliseerde herinnering om de actuele relevantie van het dossier na te kijken. Bij elk overlijden en elke nieuwe inclusie van een patiënt in de ‘terminale palliatieve zorgen’ krijgen alle artsen een melding per e-mail.

Wachtsysteem

Het wachtsysteem brengt zekerheid naar de patiënt en zijn mantelzorgers. Het geeft hen een grote gemoedsrust te weten dat via de verpleegkundigen zij 24 uur per dag en 7 dagen per week een huisarts kunnen contacteren die perfect op de hoogte is. Daarnaast speelt ook een gevoel van veiligheid mee, omdat er steeds een ondersteunend team klaarstaat om de patiënt en zijn familie te omringen met zorg op maat.

Privacy

Enkel de verpleegkundige kan met de persoonlijke account aanmelden en in een oogopslag het actuele contactnummer te zien krijgen. Het IRIS Palliatief Zorgdossier toont automatisch de juiste contactgegevens voor dat specifieke ogenblik, inclusief eventuele instructies, zoals bv. een toegangscode van een telefoonsysteem. Op deze manier blijft de informatieketen bewaakt.

Met steun van en met dank aan…

Blijf op de hoogte

Met onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van innovaties op het IRIS Platform.

Inschrijven