“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

Daar draait palliatieve zorg om. Het doel is niet meer om de patiënten te genezen, maar wel om hen zoveel mogelijk levenskwaliteit te bieden. Hiervoor is een sterk ondersteunend team van cruciaal belang.

Meer en meer patiënten kiezen er bewust voor om thuis te sterven. Deze kwetsbare groep patiënten vraagt een groot engagement, ook buiten de werkuren. De huisarts is de spilfiguur voor het organiseren van deze zorg, samen met een team van zorgverleners. Tijdens de laatste dagen van het leven resulteert een gebrek aan communicatie vaak nog in onnodige ziekenhuisopnames.

Om een warme thuiszorg op maat te kunnen bieden, werd het IRIS Platform in het leven geroepen. Dit nieuw multidisciplinair communicatieplatform zorgt ervoor dat het volledige zorgteam steeds perfect op de hoogte is van het dossier en kan streven naar dezelfde zorgdoelen, mede dankzij het gebruik van dagboeken die steeds de laatste informatie bij de juiste zorgverleners brengen. De intensieve samenwerking met palliatieve equipes en verschillende thuisverplegingsploegen draagt bij aan een kwalitatief hoogstaand zorgniveau.

Meer weten

Geen 101 velden, maar toch zeer volledig. Dat maakt het gebruik van het dossier zo eenvoudig.

Annemie, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

IRIS brengt teams bij elkaar.

Katrien, Groepspraktijk Fruithof

Het palliatief zorgdossier IRIS draagt bij aan een goed uitgebouwde en toegankelijke palliatieve zorg in de eerste lijn.

Anneleen, Agentschap Zorg & Gezondheid

Het palliatief zorgdossier faciliteert de samenwerking tussen de zorgaanbieders onderling en verhoogt de jobtevredenheid, alsook de kwaliteit van de aangeboden palliatieve ondersteuning.

Anneleen, Agentschap Zorg & Gezondheid

Laatste nieuws

Meer nieuws

Fonds Dr. Daniël De Coninck

13 oktober 2019|

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, investeert in een sterke, warme eerstelijnszorg. In het kader van de oproep ‘Technologie voor een Warme Zorg Thuis’ krijgt het IRIS Platform steun om verder uit te bouwen, te verspreiden, opleidingen te organiseren, enz.

Met steun van en met dank aan…

Blijf op de hoogte

Met onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van innovaties op het IRIS Platform.

Inschrijven