“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

Daar draait palliatieve zorg om. Het doel is niet meer om de patiënten te genezen, maar wel om hen zoveel mogelijk levenskwaliteit te bieden. Hiervoor is een sterk ondersteunend team van cruciaal belang.

Meer en meer patiënten kiezen er bewust voor om thuis te sterven. Deze kwetsbare groep patiënten vraagt een groot engagement, ook buiten de werkuren. De huisarts is de spilfiguur voor het organiseren van deze zorg, samen met een team van zorgverleners. Tijdens de laatste dagen van het leven resulteert een gebrek aan communicatie vaak nog in onnodige ziekenhuisopnames.

Om een warme thuiszorg op maat te kunnen bieden, werd het IRIS Platform in het leven geroepen. Dit nieuw multidisciplinair communicatieplatform zorgt ervoor dat het volledige zorgteam steeds perfect op de hoogte is van het dossier en kan streven naar dezelfde zorgdoelen, mede dankzij het gebruik van dagboeken die steeds de laatste informatie bij de juiste zorgverleners brengen. De intensieve samenwerking met palliatieve equipes en verschillende thuisverplegingsploegen draagt bij aan een kwalitatief hoogstaand zorgniveau.

Meer weten

Geen 101 velden, maar toch zeer volledig. Dat maakt het gebruik van het dossier zo eenvoudig.

Annemie, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen

IRIS brengt teams bij elkaar.

Katrien, Groepspraktijk Fruithof

Het palliatief zorgdossier IRIS draagt bij aan een goed uitgebouwde en toegankelijke palliatieve zorg in de eerste lijn.

Anneleen, Agentschap Zorg & Gezondheid

Het palliatief zorgdossier faciliteert de samenwerking tussen de zorgaanbieders onderling en verhoogt de jobtevredenheid, alsook de kwaliteit van de aangeboden palliatieve ondersteuning.

Anneleen, Agentschap Zorg & Gezondheid

Laatste nieuws

Meer nieuws

Koppeling met Mediris: continuïteit van zorg buiten kantooruren

12 september 2020|

Dankzij de gloednieuwe koppeling van het IRIS Platform met Mediris, een bekend en goed verspreid softwarepakket voor huisartsenwachtposten, kan de huisarts gerust zijn dat er goede informatieoverdracht is buiten de kantooruren. Het dossier van de patiënt kan nu immers worden ingekeken door de arts van wacht wanneer de patiënt wordt aangemeld in de wachtpost. Dit is een grote stap vooruit in de continuïteit van zorg voor de palliatieve patiënt en zijn familie.

Met steun van en met dank aan…

Blijf op de hoogte

Met onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van innovaties op het IRIS Platform.

Inschrijven