Inleiding
Praktische voorstelling
Evaluatie van het IRIS Platform en de toekomst
Integratie Mediris

Het IRIS Palliatief Zorgdossier is een beveiligd, webbased communicatieplatform tussen alle zorgverleners van een palliatieve patiënt.

In het dossier van de patiënt, dat uit één pagina bestaat, kunnen zorgverleners alle aspecten vinden die relevant zijn voor het leveren van persoonlijke zorg. Denk hier aan o.a. medicatie, aandachtspunten, voorafgaande zorgplanning en standing orders voor verpleegkundigen. Ook is er een interactief dagboek tussen de zorgverleners. Het systeem is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, en kan zowel op laptop, smartphone als tablet gebruikt worden.

Het is de huisarts die het dossier op het platform aanmaakt en up-to-date houdt. De dossiers worden onderverdeeld in ‘terminale palliatieve zorg’ en ‘vroegtijdige palliatieve zorg’.

Dankzij zowel medische als psychosociale up-to-date informatie, is het team van zorgverleners beter op de hoogte van de wensen van de patiënt en kan er gestreefd worden naar maximale zorg op maat. Via een dagboek (journaling) is eenvoudige communicatie mogelijk tussen de (thuis)verpleging, de palliatieve equipe, de behandelende arts, de wachtarts en de andere betrokken hulpverleners. Buiten de kantooruren kan een arts van wacht met toegang tot het dossier betere zorg leveren door een continuïteit van informatieoverdracht.

Met steun van en met dank aan…

Blijf op de hoogte

Met onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van innovaties op het IRIS Platform.

Inschrijven