Ontstaan

Het IRIS Platform is een pilootproject dat ontstaan is vanuit de masterthesis van dr. Sophie Van Steenbergen. Het omvat een wachtsysteem voor palliatieve, terminale patiënten waar initieel 18 huisartsen uit Berchem aan deelnemen sinds 1 mei 2017, gebruik makend van het IRIS Palliatief Zorgdossier. Dit zorgdossier is uniek in België. Het is een multidisciplinair communicatieplatform tussen huisartsen, (thuis)verpleegkundigen, palliatieve equipe en andere betrokken zorgverleners.

Het doel van het IRIS Platform is om kwalitatieve, continue zorgen te bieden aan een groeiende groep palliatieve patiënten. We willen zorg op maat bieden aan deze kwetsbare groep patiënten en willen de multidisciplinaire regionale samenwerking bevorderen.

Het wachtsysteem zorgt ervoor dat er buiten de uren telkens een arts van wacht is die op de hoogte is van het dossier van de patiënt, dankzij het IRIS Palliatief Zorgdossier. De verpleegkundigen zijn de spilfiguren van dit wachtsysteem. Zij worden immers steeds als eerste gecontacteerd door de patiënt of mantelzorger. Zij hebben ook toegang tot het dossier en kunnen dankzij de informatie die hierin staat en dankzij standing orders veel onnodige oproepen vermijden.

Het IRIS Palliatief Zorgdossier is een gebruiksvriendelijke, op maat gemaakte software. In het dossier van de patiënt staan belangrijke medische gegevens, zoals pijn- en symptoomcontrole, voorgeschiedenis, wilsverklaring, … Daarnaast staan er ook belangrijke psychosociale factoren in. Er zijn 2 dagboeken voorzien in het dossier (‘journaling’): een voor artsen en verpleegkundigen, en een ander voor de palliatieve equipe. De behandelende zorgverleners krijgen een e-mail wanneer er iets in het dagboek genoteerd wordt. Er is wekelijks een automatische e-mail met het overzicht van alle patiënten, aangevuld met individuele meldingen per behandelende arts om zijn dossiers up-to-date te houden. Bij het includeren van een patiënt in het dossier of een overlijden krijgen alle artsen een e-mail. Belangrijke meldingen worden eveneens per SMS verstuurd. Er is uitgebreide datamining in IRIS, zodat wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. De dossiers kunnen gemakkelijk bekeken worden op smartphone en gegevens kunnen eenvoudig worden aangevuld.

Bram Dispa, urgentieverpleegkundige en ICT’er, is de ontwikkelaar van het IRIS Palliatief Zorgdossier. Hij bouwde het systeem vanaf de eerste lijn code, met veel aandacht voor uitgebreide beveiliging van het platform. Zo hebben verpleegkundigen enkel toegang tot hun patiënten, wordt er gebruik gemaakt van encryptie en wordt alles gelogd waardoor uitgebreide controle mogelijk is.

Over ons

Aan het roer van het IRIS Platform vind je Sophie en Bram, twee jonge mensen met een ambitieuze agenda.

Sophie Van Steenbergen
Huisarts

In 2016 studeerde Sophie af als arts en startte ze als huisarts in opleiding bij Groepspraktijk Fruithof te Berchem. Op zoek naar een onderwerp voor de masterthesis maakte zij samen met haar opleidingspraktijk werk van een palliatief wachtsysteem. Hieruit ontstond het idee om een multidisciplinair communicatie-platform uit te bouwen. Het IRIS Platform was geboren!

Bram Dispa
Urgentieverpleegkundige en ICT’er

Oorspronkelijk vonden we Bram als ICT’er in de bedrijfswereld. Eerst als ontwikkelaar van interactieve websites, nadien als ICT Consultant in binnen- en buitenland. In 2009 gooide hij het roer om en stapte in de wereld van de verpleegkunde. Door deze twee vakgebieden te combineren ontstond in 2016 het IRIS Platform.

Contact

Voor algemene- of persvragen kan u dit formulier gebruiken. Er zijn aparte formulieren voor studenten en artsen die wensen te starten.

Met steun van en met dank aan…

Blijf op de hoogte

Met onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van innovaties op het IRIS Platform.

Inschrijven