Tot nu toe werd elk aspect van het IRIS Palliatief Zorgdossier bekostigd met persoonlijke middelen. Dankzij Stichting tegen Kanker komt er ademruimte en kan er geïnvesteerd worden in nieuwe ontwikkelingen en verder onderzoek.