éénlijn.be is een project in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Door onze samenwerking kunnen we erkende informatie- en opleidingssessies organiseren en zo zorgverstrekkers aangemoedigen en ondersteunen. Hiermee helpen we de samenwerking in de eerste lijn te bevorderen, wat zorgt voor een betere gezondheidszorg.