Continuïteit van zorgen is een cruciaal element in de palliatieve zorg. Veel huisartsen proberen zelf, of samen met collega’s, tijdens de laatste levensfase van de patiënt deze continuïteit aan te bieden door  (telefonisch) beschikbaar te zijn, ook ’s nachts of tijdens het weekend. Dit is echter niet altijd eenvoudig en soms een moeilijke evenwichtsoefening met de work-life balance.

Dankzij de gloednieuwe koppeling van het IRIS Platform met Mediris, een bekend en goed verspreid softwarepakket voor huisartsenwachtposten, kan de huisarts gerust zijn dat er goede informatieoverdracht is buiten de kantooruren. Het dossier van de patiënt kan nu immers worden ingekeken door de arts van wacht wanneer de patiënt wordt aangemeld in de wachtpost.

Nu kan de huisarts indien gewenst zelf de continuïteit voorzien, of doorverwijzen naar de wachtpost wanneer hij/zij zelf niet beschikbaar is. Bij een goed ingevuld dossier heeft de arts van wacht dan ook alle noodzakelijke info om holistische zorg op maat aan te bieden.

Naar de Nieuwsbrief